Oferta

Oferujemy wykonanie szerokiej gamy badań z zakresu biologii molekularnej i immunologii w tym badań genetycznych oraz immunologicznych ściśle odpowiadających potrzebom zleceniodawcy.
Specjalizujemy się w wykonywaniu i analizie badań farmakogenetycznych w chorobach nowotworowych
(m.in. wykrywanie translokacji w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego, mutacje w genach BCR/ABL, JAK2, wykrywanie mutacji warunkujących odpowiedź na innowacyjne terapie, jak np. mutacje w genach K-RAS, EGFR).
Wykonujemy kompleksowo badania z materiału biologicznego, także archiwalnego, lub z powierzonego materiału genetycznego (DNA, RNA).
Nasza oferta obejmuje również testy immunologiczne, w tym testy immunoenzymatyczne (typu ELISA) czy badania techniką Western blotting.
Uwzględniając specyficzne potrzeby zleceniodawcy możemy zastosować różne techniki i testy o zróżnicowanej czułości.
Dla potrzeb projektu naukowego lub badania diagnostycznego możemy opracować odpowiedni test i przeprowadzić jego walidację tak, aby spełniał wymagane przez zleceniodawcę standardy.