Kontakt

EXEGENE Sp. z o.o.
Ul. Czajewicza 5/7
05-500
Piaseczno
Tel. (+48) 22 7569168
Tel. kom. (+48) 509691159
E-mail: info@exegene.eu
KRS 0000328270,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego